Välkommen till vår e-tjänst

Hej! 


Här kan du ansöka om organisations- projekt och verksamhetsbidrag. Du hittar information om aktuella ansökningsperioder på vår webbplats eller längst ned på denna sida. För att logga in behöver du registrera en användare.

Du kan påbörja ansökningar, spara undan dessa och fortsätta vid senare tillfälle. Sparade och skickade ansökningar hittar du under fliken Mina ärenden. 

Med vägledningen Vanliga frågor och svar kommer du igång med att använda e-tjänsten (Länken öppnas i ett nytt fönster)

Har du frågor? Kontakta oss via mejl på bidrag@jamstalldhetsmyndigheten.se


Skyddade personuppgifter

Har du eller någon i organisationen som berörs av ert ärende hos oss skyddade personuppgifter bör du alltid upplysa oss om detta. Ring oss på 031-3929 000 och be om att få prata med myndighetens registrator och att det gäller skyddade personuppgifter.

Redovisa bidrag

Statsbidrag för kvinnors och flickors organisering


Slutredovisning av etablerings-eller organisationsbidrag för kvinnors och flickors organiseringOrganisations- etableringsbidrag och verksamhetsbidrag för kvinnors organisering


Utlysningen 2023 öppnade 31 augusti och stängde 3 oktober. Nästa utlysning sker hösten 2025.


Läs med om bidraget på vår webbplats! Verksamhets- och projektbidrag för visst våldsförebyggande arbete.


Utlysningen 2022 öppnade 25 oktober och och stängde 22 november 2022. Nästa utlysning sker hösten 2024.

Läs mer om bidraget på vår webbplats!  Projektbidrag för jämställdhetsprojekt


Utlysningen för 2024 var öppen från tisdagen den 12 mars kl. 14.00 och stängde tisdagen den 16 april kl. 14.00.


Läs mer om bidraget på vår webbplats!