Registrera ny användare

  • Skyddade personuppgifter

    Har du eller någon i organisationen som berörs av ert ärende hos oss skyddade personuppgifter bör du alltid upplysa oss om detta. Ring oss på 031-3929 000 och be om att få prata med myndighetens registrator och att det gäller skyddade personuppgifter.